Archives

All posts for the month June, 2016

fire_ball

Koučing predstavlja rad na razvijanju potencijala i veština. Onoga što posedujemo! Astrologija daje precizan uvid šta je to što posedujemo, bili svesni toga u potpunosti, delimično ili, ponekad – nimalo. Šta se dešava kada nekih potencijala nismo svesni? Šta kada neke uporno odbijamo, ne videvši da baš na određen način možemo prevazilaziti poteškoće ili ostvariti neki cilj? Kako da aktiviramo potencijale, ako samo oživljavanje određenih aspekata nosi sa sobom konkretan rizik? Na ova i druga pitanja daće nam odgovor ova radionica  Opširnije

O astrosarajevo320_nRADIONICI:

Kao odgovor na potrebe i želje velikog broja klijenata, ljubitelja astrologije i kolega astrologa, osmišljen je program koji integriše psihološke i astrološke potencijale. Svaka individua je predisponirana genetskim uticajima, ličnim kompetencama i potencijalima (koji se nalaze u neprestanoj dinamici), uticajima okruženja i interakciji sa navedenim. Sa druge strane temelj zvani natalna karta ili horoskop rođenja, na mnogo nivoa sagledava potencijale ličnosti, moguće prepreke i pogodnosti, oslikava vremenski okvir napredovanja i razvoja, mogućeg zastoja, kriza ili poteškoća. Astrologija često biva veoma moćna u davanju odgovora na pitanje ŠTA, dok psihologija besprijekorno odgovara na pitanje KAKO. Astrologija je u stanju da prepozna, prije psihologije unutrašnji splet ličnosti, kao i vrijeme u kome čovjek korača po svom horoskopu, od jednog do drugog aspekta, aktivirajući ili ne, događaje sa kojima biva povezan. Psihologija, osim što objašnjava na duboko razumljiv način samu ličnost, obrasce ponašanja, utisnute načine reagovanja, u stanju je da precizno prepozna i odredi kapacitete za sve sfere življenja, kao i da pokaže način kako da osoba izađe sa određenim poteškoćama na kraj i/ili kako da osvijesti – dovede do uvida, prevaziđe i nadogradi sopstvenu ličnost. Opširnije